FOTOS CONCELLO DE BARALLAAldea de Castrolanzán

Pontella en Vilasantán

San Miguel de Neira de Rei

Castro da Casa do Castro

Muíño en Laxes

A Pena da Cruz

Piares da derruída ponte de Laxes

Aldea do Castro de Lexo

Aldea de Quintá

Pontella sobre o río Neira en Vilasantán

Área recreativa de Baralla

Aldea de Escobio

Pombal en Pousada

Casa en Camporredondo

Inscrición nunha casa arruinada de Covas

Muíño en San Xusto

Cruceiro en Santa Cruz

Igrexa de Sixirei
 
 O Castiñeiro de Folgueira, en Recesende, nunha foto de finais dos anos corenta

Outra foto do desaparecido Castiñeiro de Folgueira

A antiga Casa do Escribano

Símbolos nunha casa de San Martiño de Neira de Rei, e a data de 1725