* Unha arresponsadora do Courel en Pedrafita

Dona Concepción López Juanes naceu en Miraz, na parroquia de Meiraos (Folgoso do Courel). Cando casou foi vivir para o Seixo, parroquia de Pacios (Pedrafita do Cebreiro). É arresponsadora, don que herdou da súa avoa.

Ata o momento, na comarca dos Ancares só tiñamos coñecemento de dous arresponsadores en Penamaior (Becerreá) e dunha arresponsadora en Torés (As Nogais) cuxas xaculatorias, con mínimas variacións, non se diferenciaban moito. O responso de dona Concepción, se tamén ten como persoeiro central ao San Antonio de Padua e o fin é o mesmo, amosa algunhas diferencias como a de achegarnos, en poucas palabras, unha historia abreviada do santo.

"San Antonio de Padua, en Padua naciche e en Portugal aprendiche letras para predicar, estándoas predicando rebelóuseche que a teu pai ían aforcar. Fuche alá, o verboratorio perdiche, o Fillo de Dios o atopou e tres veces te chamou: Antonio, Antonio, Antonio! Á terceira oíche e cousas lle pediche, que o perdido fose atopado, o ausente presente e o esquecido acordado. Pois ese hábito que vestiche e ese cordón que cinguiche librache a teu pai de morte tan ofrendosa pídoche que... (aquí dise o que se teña que pedir). Polo poder de Dios e da Virgen María, un Padrenuestro e un Avemaría".

Esta fermosa achega debémoslla a María José Fernández López, neta de dona Concepción. Como ben di María José, estes rituais son dalgunha maneira modelados por quen os emprega, ademais de que as persoas como a súa avoa son as gardiás dun patrimonio que é de tod@s.

 

Xuño de 2017.